Cho phép lấy số chứng từ vào cột ghi chú ở bảng kê mua vào, bán ra

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R6 >

Cho phép lấy số chứng từ vào cột ghi chú ở bảng kê mua vào, bán ra

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Hiện tại khách hàng mong muốn hiển thị số chứng từ trong phần ghi chú để in ra bảng kê đồng thời dễ dàng kiểm tra, đối chiếu với chứng từ gốc mà không phải mở phần mềm và xem chi tiết từng chứng từ trong các lần kiểm tra sau.

Kể từ phiên bản R6 phần mềm MISA SME.NET 2015 sẽ đáp ứng mong muốn nói trên của khách hàng bằng giải pháp: Trên giao diện Chọn kỳ tính thuế (đối với Tờ khai thuế GTGT khấu trừ, Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư, Tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu), bổ sung thêm tùy chọn "Hiển thị số chứng từ trong phần ghi chú" và ngầm định tích chọn mục này. Khi đó, trên bảng kê mua vào, bán ra cột ghi chú sẽ lấy số chứng từ và cho phép NSD sửa lại

Cách thao tác

Vào phân hệ Thuế, nhấn Thêm trên thanh công cụ chọn Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT) hoặc Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư (02/GTGT) hoặc chọn các tờ khai tương ứng trên thanh sidebar bên trái màn hình phân hệ Thuế, thao tác theo các bước như hình dưới đây:

Tinhnangmoi_R6_chopheplaysoCTvaobangke_b1

Sau khi nhấn Đồng ý, trên cột Ghi chú của bảng kê hiển thị số chứng từ (nếu có)

 

NOTE_iconnote 1. Nếu hóa đơn không có chứng từ thì để trống số chứng từ trên cột Ghi chú của bảng kê mua vào, bán ra

    2. Hóa đơn bán hàng lập từ nhiều chứng từ bán hàng thì hiển thị các chứng từ bán hàng cách nhau dấu phẩy.