Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Với các đơn hàng Chưa thanh toánchưa nhập Mã giảm giá/Mã giới thiệu của CTV thì vẫn có thể nhập được Mã giảm giá sau khi đặt hàng như sau:
1. Vào menu Trợ giúp\Quản lý đơn hàng mua phần mềm MISA.
2. Trên đơn hàng muốn nhập bổ sung Mã giảm giá, nhấn Chi tiết đơn hàng.
3. Nhập Mã giảm giá/khuyến mại và nhấn Áp dụng.


4. Đơn hàng sẽ được cập nhật lại theo thông tin đã giảm giá và Khách hàng chỉ cần thanh toán theo số tiền đã giảm.


Xem thêm