9. Nghiệp vụ khác

I. QUẢN LÝ HÓA ĐƠN VII. HỢP ĐỒNG
II. THUẾ VIII. NGÂN SÁCH
III. TỔNG HỢP IX. THỦ KHO
IV. GIÁ THÀNH X. THỦ QUỸ
V. TIỀN LƯƠNG XI. CÔNG VIỆC
VI. NHẬP SỐ DƯ BAN ĐẦU XII. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

 

Cập nhật 13/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay