1. Trang chủ
  2. Tôi muốn xem ngày bắt đầu hạch toán của dữ liệu thì làm thế nào?

Tôi muốn xem ngày bắt đầu hạch toán của dữ liệu thì làm thế nào?

Để xem dữ liệu của Bạn bắt đầu từ ngày nào, Bạn xem theo hướng dẫn sau:

Cập nhật 12/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay