Lập kỳ tính giá thành theo công trình

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Giá thành > Công trình >

Lập kỳ tính giá thành theo công trình

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép khai báo kỳ tính giá thành cho các công trình.

Cách thao tác

Tại phân hệ Giá thành\tab Công trình, chọn chức năng Xác định kỳ tính giá thành bên thanh tác nghiệp (hoặc chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ):

Ky_tinh_gia_thanh_cong_trinh

Sau khi khai báo xong thông tin kỳ tính giá thành, nhấn Cất.

NOTE_iconnoteMột công trình không thể cùng tồn tại trên các kỳ tính giá thành có thời gian trùng nhau.