Cho phép đổi lại phương pháp tính giá xuất quỹ là Bình quân tức thời hoặc Bình quân cuối kỳ

Cách thao tác

Vào mục Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung tại thông tin Phương pháp tính giá xuất quỹ chọn tính năng "Đổi phương pháp tính giá...."

R21.18.34

Nhấn <Đồng ý> chương trình sẽ đưa ra thông báo "Bạn có muốn sao lưu dữ liệu trước khi chuyển đổi phương pháp tính tỷ giá xuất quỹ không?". Nếu NSD chọn Yes thì sẽ sao lưu dữ liệu, nếu NSD chọn No thì không sao lưu dữ liệu.

R21.18.35

Nhấn <Áp dụng> để lưu lại phương pháp tính tỷ giá xuất quỹ

NOTE_iconnote 1. Thực hiện tương tự nếu kế toán muốn đổi Phương pháp tính tỷ giá xuất quỹ từ phương pháp Bình quân tức thời sang phương pháp Bình quân cuối kỳ