Đăng ký giấy phép sử dụng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Trợ giúp >

Đăng ký giấy phép sử dụng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép thực hiện đăng ký giấy phép sử dụng vào phần mềm MISA SME.NET 2015

Cách thao tác

Vào chương trình MISA SME.NET 2015, nhấn chọn menu Trợ giúp và chọn Đăng ký giấy phép sử dụng, xuất hiện giao diện hộp thoại Quản lý giấy phép sử dụng:

MenuTrogiup_Quanlygiayphepsudung

Nhấn chọn biểu tượng Menutrogiup_Quanlygiayphepsudung_iconDangkymoi trên thanh công cụ, xuất hiện màn hình

HDSD_menuHelp_DKGIAYPHEPSUDUNG_b2

Thực hiện các thao tác như hình trên để hoàn tất việc đăng ký giấy phép sử dụng

NOTE_iconnote1.Đối với đơn vị là công ty không có chi nhánh thì chỉ việc nhập mã công ty vào mục Mã chi nhánh.

  2. Đối với đơn vị là công ty đa chi nhánh thì thao tác tương tự, đăng ký giấy phép sử dụng cho chi nhánh nào thì nhập mã của chi nhánh đó vào mục Mã chi nhánh

  3. Để sửa lại giấy phép sử dụng, trên màn hình hộp thoại Quản lý giấy phép sử dụng, nhấn chọn giấy phép sử dụng và nhấn chọn biểu tượng Menuhelp_Giayphepsudung_iconSUa