Tự động cập nhật

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Trợ giúp >

Tự động cập nhật

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép tự động cập nhật các phiên bản mới nhất của MISA SME.NET 2015 mà không cần cài đặt lại từ đĩa DVD.

Cách thao tác

Vào chương trình MISA SME.NET 2015, nhấn chọn menu Trợ giúp và chọn Tự động cập nhật, xuất hiện giao diện hộp thoại Quản lý giấy phép sử dụng:

HDSD_menuTrogiup_tudongcapnhat_b1

Nhấn nút Cập nhật, hệ thống sẽ cập nhật phiên bản mới

HDSD_menuTrogiup_tudongcapnhat_b2

Sau khi cập nhật thành công, xuất hiện giao diện thông báo phiên bản mới nhất vừa cập nhật

HDSD_menuTrogiup_tudongcapnhat_b3

Nhấn Kết thúc để hoàn tất việc tự động cập nhật

NOTE_iconnote 1. Nếu trong quá trình tự động nâng cấp phát sinh lỗi thì phần mềm sẽ hiển thị giao diện hướng dẫn người dùng cần làm gì để nâng cấp lên được phiên bản mới

TNMR18_tudongnangcapkhongthanhcong_b3_01

2. Khi nhấn vào đường link tại dòng Xem thông tin chi tiết lỗi tại đây, phần mềm sẽ hiển thị lý do lỗi phát sinh trong quá trình tự cập nhật

TNMR18_tudongnangcapkhongthanhcong_b4

3. Trong trường hợp nội dung trợ giúp không phải mới nhất mà ở bước đầu tiên sau khi nhấn Tự động cập nhật,  không tích chọn Cập nhật nội dung trợ giúp thì phần mềm chỉ cập nhật phiên bản mới nhất, khi nhấn Tự động cập nhật lần thứ 2 phần mềm sẽ đưa ra cảnh báo

TNMR18_tudongnangcapkhongthanhcong_b5

Nhấn Cập nhật để phần mềm tự động cập nhật nội dung trợ giúp mới nhất