Quản lý công việc

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích >

Quản lý công việc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép quản lý toàn bộ nhiệm vụ và lịch hẹn của mình, thiết lập chế độ để hệ thống tự động nhắc nhở công việc khi đến giờ cần thực hiện,…

Cách thao tác

Vào chương trình, trên thanh tác nghiệp các phân hệ, chọn Congviec_iconphanheCongviec_01, xuất hiện màn hình phân hệ Công việc gồm 02 phần

Cong viec_manhinhgiaodienphanhe_01

Thanh tác nghiệp: Cho phép lựa chọn kiểu hiển thị nhiệm vụ hoặc lịch hẹn, đồng thời cho phép lọc nhiệm vụ và lịch hẹn theo một tiêu chí nào đó

Màn hình danh sách: Gồm 02 tab màn hình: Nhiệm vụ - hiển thị tất cả các nhiệm vụ cần thực hiện, Lịch hẹn – hiển thị tất cả các lịch hẹn cá nhân của NSD

Xem thêm

Tại phân hệ Công việc có thể thao tác các chức năng cơ bản đối với Nhiệm vụ và Lịch hẹn

Nhiệm vụ

Lịch hẹn