Hỗ trợ qua UltraViewer

Navigation:  14. Các kênh hỗ trợ và thông tin liên hệ >

Hỗ trợ qua UltraViewer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sử dụng Ultra Viewer, nhân viên của MISA có thể dễ dàng nhìn thấy và trực tiếp thao tác trên máy tính của anh/chị (khi được cho phép) nhằm hỗ trợ nhanh chóng các vướng mắc, khó khăn mà anh/chị gặp phải khi sử dụng phần mềm.

Các bước để MISA có thể hỗ trợ qua Ultra Viewer:

1. Cài đặt Ultra Viewer

Nhấn vào đây để lưu tệp cài đặt Ultra Viewer về máy tính

ULTRATV_TAI

Cài đặt ứng dụng Ultra Viewer vừa tải về:

oNhấn đúp chuột vào tệp cài đặt vừa tải về

ULTRATV_CAI DAT_1

oNhấn Browse để lựa chọn nơi lưu ứng dụng cần cài đặt.

oNhấn Next.

ULTRATV_CAI DAT_2

oNhấn Next.

ULTRATV_CAI DAT_3

oNhấn Next.

ULTRATV_CAI DAT_4

oNhấn Install để bắt đầu việc cài đặt.

ULTRATV_CAI DAT_5

oNhấn Finish để hoàn thành cài đặt

Chạy chương trình

oCung cấp ID và Password cho nhân viên MISA

R6_ULTRAVIEWER_2