Hỗ trợ qua Team Viewer

Navigation:  14. Các kênh hỗ trợ và thông tin liên hệ >

Hỗ trợ qua Team Viewer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sử dụng Team Viewer, nhân viên của MISA có thể dễ dàng nhìn thấy và trực tiếp thao tác trên máy tính của anh/chị (khi được cho phép) nhằm hỗ trợ nhanh chóng các vướng mắc, khó khăn mà anh/chị gặp phải khi sử dụng phần mềm.
 

Các bước để MISA có thể hỗ trợ qua Team Viewer:
 

1. Cài đặt Team Viewer
 

a. Nhấn vào đây để lưu file TeamViewer về máy tính
 
Save file Team Viewer
 

b. Chạy ứng dụng Team Viewer vừa lưu
 
Run Team Viewer
 

c.Cung cấp ID và Password cho nhân viên MISA
 
TeamViewer