Làm thế nào để chuyển dữ liệu từ máy tính này sang máy tính khác

Navigation:  8. Câu hỏi thường gặp > Các câu hỏi khác >

Làm thế nào để chuyển dữ liệu từ máy tính này sang máy tính khác

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Câu hỏi: Làm thế nào để chuyển dữ liệu từ máy tính này sang máy tính khác

Hướng dẫn

Để chuyển dữ liệu từ máy tính này sang máy tính khác, thực hiện các bước sau

Bước 1: Thực hiện sao lưu dữ liệu trên máy tính thứ 1

Cauhoithuonggap_vandechuyendulieugiuacacmay_b1

 

Bước 2: Sao chép dữ liệu đã thực hiện sao lưu trên máy tính thứ nhất sang máy tính thứ 2

Cauhoithuonggap_chuyendoidulieugiuacacmay_b2

 

Bước 3: Thực hiện phục hồi dữ liệu trên máy tính thứ 2

Trên máy tính thứ 2, đăng nhập vào phần mềm MISA SME.NET 2015

Vào menu Tệp\Quản lý dữ liệu

Cauhoithuonggap_Chuyendulieugiuacacmay_b3