Làm thế nào để quản lý mặt hàng theo mã quy cách

Navigation:  8. Câu hỏi thường gặp > Các câu hỏi khác >

Làm thế nào để quản lý mặt hàng theo mã quy cách

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

 

hmtoggle_plus1Câu hỏi 1: Làm thế nào để quản lý mặt hàng theo mã quy cách

Hướng dẫn

Phần mềm MISA SME.NET 2015 cho phép quản lý mặt hàng có mã quy cách trùng nhau hoặc không trùng.

Ví dụ 1: Những mặt hàng có mã quy cách không thể trùng nhau như: Xe máy, số sim,...

Ví dụ 2: Những mặt hàng có mã quy cách có thể trùng nhau như: Quần, Áo sơ mi, Áo phông,...

Việc quản lý vật tư, hàng hóa theo mã quy cách trên phần mềm MISA SME.NET 2015 được thực hiện như sau

Bước 1: Khai báo các vật tư hàng hóa có theo dõi mã quy cách

Vào menu Danh mục\Vật tư hàng hóa\Vật tư hàng hóa, nhấn Thêm để khai báo VTHH

Khai báo vật tư hàng hóa mã quy cách không cho phép trùng

CAUHOITHUONGGAP_QLMH_theomaquycach_b1_02

 

Khai báo vật tư hàng hóa mã quy cách cho phép trùng

CAUHOITHUONGGAP_QLMH_theomaquycach_b1_03

 

Bước 2: Nhập số dư tồn ban đầu của vật tư hàng hóa

Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Tồn kho vật tư hàng hóa, nhấn Nhập số dư để khai báo số dư tồn ban đầu của VTHH

CAUHOITHUONGGAP_QLMH_theomaquycach_b2_01

 

Tương tự nhập số dư ban đầu cho mặt hàng xe máy lead không cho phép trùng mã quy cách

CAUHOITHUONGGAP_QLMH_theomaquycach_b2_02

 

 

Bước 3: Nhập chứng từ phát sinh

Với các chứng từ mua hàng, nhập kho

Vào phân hệ Mua hàng\tab Mua hàng hóa, dịch vụ, nhấn Thêm\Chứng từ mua hàng hóa

Đối với VTHH theo dõi theo mã quy cách không cho phép trùng

CAUHOITHUONGGAP_QLMH_theomaquycach_b3_01

 

Đối với VTTHH theo dõi theo mã quy cách không cho phép trùng

CAUHOITHUONGGAP_QLMH_theomaquycach_b3_02

 

Với chứng từ bán hàng, trả lại hàng mua, xuất kho, trả lại hàng bán

Vào phân hệ Bán hàng\tab Bán hàng, nhấn Thêm

Đối với VTHH theo dõi theo mã quy cách không cho phép trùng

CAUHOITHUONGGAP_QLMH_theomaquycach_b4_01

 

Đối với VTTHH theo dõi theo mã quy cách không cho phép trùng

CAUHOITHUONGGAP_QLMH_theomaquycach_b4_02

Bước 4: In chứng từ

Phần mềm cung cấp các mẫu chứng từ có liên quan đến mã quy cách như sau:

Phiếu nhập kho (Mã quy cách)

Phiếu xuất kho (Mã quy cách)

Phiếu xuất kho kiêm bảo hành (Mã quy cách)

Bước 5: Báo cáo

Phần mềm cung cấp các mẫu báo cáo liên quan đến mã quy cách như sau:

Sổ chi tiết bán hàng theo mã quy cách (Vào cây báo cáo\chọn nhóm Bán hàng\Sổ chi tiết bán hàng theo mã quy cách)

Tổng hợp nhập xuất tồn theo mã quy cách (Vào cây báo cáo\chọn nhóm Kho\Xem báo cáo Tổng hợp tồn kho và chọn tiêu chí thống kê là Mã quy cách)

Sổ chi tiết vật tư hàng hóa theo mã quy cách (Vào cây báo cáo\chọn nhóm Kho\Xem báo cáo Sổ chi tiết vật tư hàng hóa và chọn tiêu chí thống kê là Mã quy cách)