Làm thế nào để tự thiết kế mẫu chứng từ theo đặc thù của doanh nghiệp

Navigation:  8. Câu hỏi thường gặp > Các câu hỏi khác >

Làm thế nào để tự thiết kế mẫu chứng từ theo đặc thù của doanh nghiệp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép tự thiết kế và đưa vào phần mềm MISA SME.NET 2015 để sử dụng các mẫu chứng từ theo đặc thù của doanh nghiệp mình

 

Cách thao tác

Để tự thiết kế mẫu chứng từ đặc thù của đơn vị, thực hiện theo 2 bước sau:

1.Thiết kế file mẫu chứng từ đặc thù

2.Cập nhật file mẫu chứng từ đặc thù vào phần mềm để sử dụng và in ấn

Bước 1: Thiết kế file mẫu chứng từ đặc thù 

Phần mềm MISA SME.NET 2015 chỉ hỗ trợ thiết lập mẫu chứng từ từ các file mẫu có định dạng .doc; .docx; .xls; .xlsx

Khi thiết kế các mẫu chứng từ, nếu trên mẫu không cần thiết lập công thức, chỉ cần lấy các trường có sẵn trong trường trộn thì có thể thiết lập rên  file word, còn nếu có chỉ tiêu nào đó cần thiết lập công thức từ các ô khác thì nên thiết kế mẫu trên file excel (MISA khuyến cáo đơn vị nên thiết lập chứng từ trên file excel). Để thiết kế file mẫu chứng từ đặc thù, làm theo 3 bước sau:

oBước 1: Chuẩn bị mẫu ngoài file word, file excel

oBước 2: Tải trường trộn từ phần mềm về

oBước 3: Trộn các thông tin trường trộn vào mẫu

Bước 1 - Chuẩn bị mẫu ngoài file word, file excel:

Để có mẫu chứng từ đặc thù thì có 2 cách

Cách 01: Xuất khẩu  mẫu đã có sẵn trên phần mền MISA ra file word, hay excel để sửa lại thành mẫu đặc thù

Cách 02: Đã có sẵn một mẫu file đặc thù bằng file word, hay excel từ trước.

Ví dụ:  thiết kế mẫu Phiếu xuất bán hàng ( 2 liên) từ file word với  Mẫu Phiếu xuất bán hàng trên file word đã có sẵn như hình sau

cauhoithuonggap_ThietkemauCTdacthu_b1

NOTE_iconnote Do mẫu Phiếu xuất hàng có 2 liên nên phải thiết kế sẵn 2 liên trên file word, excel để khi in sẽ in từng liên

Bước 2 - Tải trường trộn từ phần mềm về

Bước này giúp tải các thông tin trường dữ liệu mà phần mềm MISA SME.NET 2015 đã thiết lập sẵn làm căn cứ để thiết kế chứng từ đặc thù

Vào phân hệ Kho, chọn Tab Nhập, xuất kho mở một phiếu xuất kho  đã có sẵn tại màn hình danh sách lên

Chọn chức năng In\Thiết kế mẫu chứng từ.

Nhấn vào mũi tên màu đen tại chức năng Tải trường trộn và chọn mẫu chứng từ cần thiết kế mẫu đặc thù

Cauhoithuonggap_ThietkemauCTdacthu_b2

Phần mềm sẽ hiển thị file excel chứa thông tin về tên các trường dữ liệu có thể thiết lập trên hoá đơn bán hàng. File excel gồm 2 cột:

Cột “ Mã trường dữ liệu” là tên các trường để copy vào mẫu trộn

Cột “ Mô tả” để giải tích trường bên cột “Trường dữ liệu” nếu copy mã trường đó thì sẽ lấy lên thông tin gì trên chứng từ. VD: Nếu copy “Trường dữ liệu” : ##AccountObjectName## thì sẽ lấy thông tin tên đối tượng lên chứng từ

cauhoithuonggap_ThietkemauCTdacthu_b3

Bước 3 - Trộn các thông tin trường trộn vào mẫu

Trên mẫu hoá đơn này chia  ra làm 2 nhóm thông tin:

Nhóm 1: Là những thông tin cố định in trên phiếu xuất bán hàng (như: tên chỉ tiêu), bao gồm các chữ màu đen được khoanh khung xanh như hình minh hoạ .

Nhóm 2: Là những thông tin thay đổi khi in từng phiếu xuất bán hàng cụ thể, bao gồm những thông tin tô màu vàng như hình minh hoạ, đây là những thông tin cần thiết lập các trường trộn trên mẫu.

cauhoithuonggap_ThietkemauCTdacthu_b4

Các thông tin để trộn trên hoá đơn cũng chia làm 2 loại:

Loại 1: những trường trộn sử dụng trên thông tin chung ( là thông tin chỉ hiện thị một lần trên chứng từ). VD: Số, Ngày, Người mua hàng, Công ty, Địa chỉ, thông tin người ký…Thông tin Số tiền bằng chữ

Loại 2: Những trường trộn chi tiết (là các thông tin được hiển thị lặp đi lặp lại với số liệu khác nhau, thường là các thông tin chi tiết liên quan đến hàng hoá). Tên các trường trộn này thường có chữ “detail” ở đầu (như: Tên hàng: ##Detail_InventoryItemName##; ##Detail_Quantity##: số lượng…). VD: Mã hàng, Tên hàng, đơn vị tính, Số lượng, đơn giá, thành tiền….

·8NSD thực hiện thiết kế mẫu như sau: Mở file word/ excel mẫu lên, copy các trường trên file trường trộn mới tải về ở bước 2, dán vào thông tin tương ứng trên mẫu hoá đơn ở liên 1 ( như hình vẽ dưới đây)

cauhoithuonggap_ThietkemauCTdacthu_b5

NOTE_iconnote Đối với những trường dữ liệu chi tiết, là những trường trộn có chữ detail thì bắt buộc phải hiển thị ở trong bảng dữ liệu. Nếu không đưa các trường này vào bảng dữ liệu thì khi in sẽ không lên số liệu

cauhoithuonggap_thietkemauCTdacthu_b6

Thông tin GPSD phần mềm tự hiển thị ngầm đinh bên góc trái bên trên của chứng từ, nên khi thiết kế mẫu phải để trống ở góc này.

Trừ trường hợp loại chứng từ là hoá đơn bán hàng thì khi in phầm mềm không hiển thị thông tin GPSD bên góc trái mà tuỳ cho phép tự thiết kế thông tin về đơn vị mình theo mẫu hoá đơn đã đăng ký với cơ quan thuế

Tương tự trộn trường cho liên 2 ( hay copy thông tin đã trộn từ liên 1 ra để sửa lại)

Sau khi thiết kế xong mẫu chứng từ đặc thù của doanh nghiệp, thực hiện lưu lại thông tin.

Đóng file lại để hoàn thành việc thiết kế mẫu chứng từ đặc thù

Bước 2: Cập nhật file mẫu chứng từ đặc thù vào phần mềm  để sử dụng và in ấn

Vào phân hệ Kho, chọn Tab Nhập, xuất kho mở một chứng từ  xuất kho đã có sẵn tại màn hình danh sách

Chọn chức năng In\Thiết kế mẫu chứng từ.

cauhoithuonggap_ThietkemauCTdacthu_b7

Chọn Thêm.

Chọn đường dẫn tới file mẫu hoá đơn đã thiết kế

Nhập Tên mẫu (VD: Phieu_xuat_ban_hang_A5_HC)

Chọn Phân loại“Phiếu xuất” và nhập diễn giải của mẫu chứng từ đặc thù (nếu có)

Nhấn Cất và đóng màn hình Thiết kế mẫu chứng từ lại.

NOTE_iconnote Các mẫu đặc thù này chỉ thiết kế 1 lần và đưa vào phần mềm, mỗi khi in phần mềm đã có sẵn tên mẫu trong danh sách để chọn sử dụng

Bước 3: Sử dụng mẫu 

Đăng nhập vào cơ sở dữ liệu của phần mềm MISA SME.NET 2015

cauhoithuonggap_thietkemauCTdacthu_b8

NOTE_iconnote  Lưu ý: