Làm thế nào để xem được tài liệu, phim HDSD của phần mềm MISA SME.NET 2015

Navigation:  2. Hướng dẫn cách đọc và khai thác tài liệu HDSD >

Làm thế nào để xem được tài liệu, phim HDSD của phần mềm MISA SME.NET 2015

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Để xem được tài liệu hướng dẫn sử dụng của phần mềm MISA SME.NET 2015, người dùng thực hiện theo 1 trong 3 cách sau:

 

Cách 1: Vào website http://www.misa.com.vn, chọn nhóm Sản phẩm doanh nghiệp, tìm đến sản phẩm MISA SME.NET 2015 và xem tài liệu trong phần chi tiết của sản phẩm.

 

lamthenaodexem_hdsd_sme2015_1

 

 

Cách 2: Đăng nhập vào phần mềm MISA SME.NET 2015. Sau đó vào menu Trợ giúp\Nội dung trợ giúp:

 

Cachdoc_HDSD_lamthenaodexemTLHDSD_b4

 

 

Cách 3: Đang ở màn hình giao diện liên quan đến nghiệp vụ cần xem trên phần mềm nhấn phím F1 hoặc nhấn vào nút Giúp ngay trên màn hình đó

 

 

Cachdoc_HDSD_lamthenaodexemTLHDSD_b5