Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm MISA SME.NET 2015 gồm những mục gì

Navigation:  2. Hướng dẫn cách đọc và khai thác tài liệu HDSD >

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm MISA SME.NET 2015 gồm những mục gì

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm MISA SME.NET 2015 gồm những mục sau:

 

HDSD_chm

 

 

 

STT

Mục lục nội dung

Mô tả tài liệu

Mục đích

1

Giới thiệu tổng quan về phần mềm MISA SME.NET 2015

Đây là nội dung giới thiệu tổng quan cho khách hàng biết về MISA SME.NET 2015 là phần mềm gì? Ai dùng? Giúp giải quyết các nghiệp vụ gì?

Cung cấp thông tin tổng quan về sản phẩm để giới thiệu cho khách hàng

2

Hướng dẫn cách đọc và khai thác tài liệu HDSD

Hướng dẫn khách hàng làm thế nào để xem được tài liệu HDSD, bố cục của tài liệu, cách tra cứu nghiệp vụ hoặc vướng mắc trong quá trình sử dụng phần mềm, cách xem phim hướng dẫn sử dụng

Giúp khách hàng tra cứu, xem được thông tin hướng dẫn sử dụng phần mềm một cách dễ dàng và nhanh chóng

3

Hướng dẫn cài đặt phần mềm và tạo mới dữ liệu

Hướng dẫn khách hàng từng bước để cài đặt và tạo mới dữ liệu

Giúp khách hàng cài đặt được phần mềm và tạo mới dữ liệu

4

Các bước bắt đầu sử dụng MISA SME.NET 2015

Hướng dẫn khách hàng mới bắt đầu sử dụng phần mềm khai báo các thông tin ban đầu như danh mục, số dư

Giúp khách hàng mới dễ dàng biết được cần phải chuẩn bị các dữ liệu gì, bằng cách nào, nhập khẩu vào phần mềm như thế nào.

5

Hướng dẫn nghiệp vụ

Hướng dẫn các nghiệp vụ như: Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hóa đơn, Kho, Thuế, TSCĐ, CCDC, Giá thành, Hợp đồng, Tiền lương, Ngân sách, Tổng hợp

Giúp khách hàng biết cách nhập các chứng từ phát sinh và thực hiện từng nghiệp vụ chi tiết trên phần mềm

6

Hướng dẫn sử dụng chức năng

Hướng dẫn từng màn hình chức năng, tiện ích trên trên phần mềm MISA SME.NET 2015.

Giúp khách hàng tra cứu để hiểu một màn hình, chức năng nào có trên phần mềm là gì, cách thức sử dụng như thế nào

7

Câu hỏi thường gặp

Mô tả một số các tình huống NSD hay gặp phải trong quá trình sử dụng sản phẩm, nguyên nhân và cách khắc phục.

Giúp NSD tra cứu các tình huống đang gặp vướng mắc trong quá trình sử dụng sản phẩm để biết cách chủ động khắc phục, không cần phải liên hệ với MISA hỗ trợ.

8

Chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2015

Hướng dẫn NSD cách chuyển đổi dữ liệu từ từ phần mềm MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2015

Giúp NSD khi nâng cấp từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2015 biết cách chuyển đổi dữ liệu lên.

9

Tra cứu báo cáo trên MISA SME.NET 2015

Hướng dẫn NSD cách thiết lập các báo cáo trên MISA SME.NET 2015 giống các báo cáo đã có trên MISA SME.NET 2012

Giúp NSD biết được báo cáo nào trên MISA SME.NET 2012 có thể thiết lập được trên MISA SME.NET 2015, và thiết lập như thế nào.

10

So sánh tính năng giữa MISA SME.NET 2015 và MISA SME.NET 2012

Mô tả những điểm khác biệt trên MISA SME.NET 2015 so với MISA SME.NET 2012

Giúp NSD biết được từng nghiệp vụ trên MISA SME.NET 2015 có gì khác so với MISA SME.NET 2012

11

Chín bước hoàn thành báo cáo quyết toán nhanh nhất

Hướng dẫn NSD cách hoàn thành báo cáo quyết toán nhanh nhất

Giúp NSD hoàn thành báo cáo quyết toán trên MISA SME.NET 2015 một cách nhanh chóng

12

Các kênh hỗ trợ và thông tin liên hệ

Giới thiệu các kênh hỗ trợ và thông tin liên hệ với MISA khi NSD gặp vướng mắc

Giúp NSD có thông tin để liên hệ hỗ trợ khi sử dụng phần mềm MISA SME.NET 2015

13

Tài liệu tham khảo khác

Đưa ví dụ giả định trên một công ty với các nghiệp vụ hạch toán kế toán liên quan

Giúp NSD nắm được cách nhập liệu hoàn chỉnh về các nghiệp vụ kế toán trên phần mềm MISA SME.NET 2015

14

Lịch sử phát triển sản phẩm

Để giới thiệu các tính năng mới, cùng các mốc phát hành sản phẩm MISA SME.NET 2015

Giúp NSD nắm được phiên bản mới nhất là phiên bản nào, và phiên bản mới có gì mới.