Làm thế nào để tra cứu được 1 nghiệp vụ hoặc vướng mắc nào đó trên tài liệu Help

Navigation:  2. Hướng dẫn cách đọc và khai thác tài liệu HDSD >

Làm thế nào để tra cứu được 1 nghiệp vụ hoặc vướng mắc nào đó trên tài liệu Help

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm MISA SME.NET 2015 gồm những mục sau:

Làm thế nào để tra cứu một nghiệp vụ nào đó

Làm thế nào để tra cứu một màn hình, một chức năng nào đó

 

 

 

 

 

Làm thế nào để tra cứu một nghiệp vụ nào đó trên phần mềm MISA SME.NET 2015

 

Cách 1: Xem hướng dẫn thao tác nghiệp vụ trên tab Contents của cây help MISA SME.NET 2015

 

Trên cây help MISA SME.NET 2015, chọn tab Contents

Chọn mục Hướng dẫn nghiệp vụ

Nhấn chọn Nghiệp vụ cần tra cứu

 

Cachtracuutrencayhelp_b1

 

Cách 2: Hướng dẫn tra cứu nội dung hướng dẫn sử dụng theo tên nghiệp vụ hoặc chức năng (index)

 

Mở help MISA SME.NET 2015, chọn tab Index, NSD gõ ký tự muốn tìm hoặc chọn trực tiếp từ danh sách nghiệp vụ/chức năng trong danh sách.

Cachtracuutrencayhelp_b2

 

Phần mềm trả kết quả tìm được trong cửa sổ Topics found

Cachtracuutrencayhelp_b3

 

NSD chọn topic cần xem, nhấn Display để xem kết quả chi tiết tìm kiếm được, nhấn vào nội dung cần tìm để xem hướng dẫn chi tiết

Cachtracuutrencayhelp_b4

 

Cách 3: Hướng dẫn tìm kiếm nội dung nghiệp vụ, chức năng theo từ khóa (search)

 

Mở help MISA SME.NET 2015, chọn tab Search

Cachtracuutrencayhelp_b5

 

Làm thế nào để tra cứu một màn hình, một chức năng nào đó trên phần mềm MISA SME.NET 2015

 

Trên màn hình chứng từ ví dụ Chứng từ bán hàng (Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước) hoặc màn hình thực hiện một chức năng cụ thể  ví dụ Nhập khẩu excel

Nhấn phím F1 hoặc nhấn chọn biểu tượng icon_Giup