Một số câu hỏi liên quan đến phần Bán hàng

Navigation:  8. Câu hỏi thường gặp >

Một số câu hỏi liên quan đến phần Bán hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Một số câu hỏi thường gặp liên quan đến phần Bán hàng:

Khi lập chứng từ bán hàng bằng đồng ngoại tệ, kế toán muốn ghi nhận tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm nhận tiền ứng trước của người mua theo đúng hướng dẫn của thông tư 200 thì làm như thế nào