Tại sao đã khởi tạo và thông báo phát hành hóa đơn rồi nhưng không nhìn thấy mẫu đó để in trong ds mẫu hóa đơn

Navigation:  8. Câu hỏi thường gặp > Một số câu hỏi liên quan đến phần Quản lý hóa đơn >

Tại sao đã khởi tạo và thông báo phát hành hóa đơn rồi nhưng không nhìn thấy mẫu đó để in trong ds mẫu hóa đơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Câu hỏi: Tại sao đã khởi tạo và thông báo phát hành hóa đơn rồi nhưng không nhìn thấy mẫu đó để in trong danh sách mẫu hóa đơn

 

Hướng dẫn:

 

Kiểm tra thông tin dữ liệu xem đang tạo phương pháp tính thuế là gì? Nếu dữ liệu đang tạo theo phương pháp tính thuế là trực tiếp trên doanh thu thì phải khởi tạo từ hóa đơn bán hàng, tạo từ hóa đơn GTGT thì sẽ không hiển thị hóa đơn trên chứng từ bán hàng

cauhoithuonggap_Qlhoadon_khongnhinthaydein_trendsmauhoadon