Một số câu hỏi liên quan đến phần Tiền lương

Navigation:  8. Câu hỏi thường gặp >

Một số câu hỏi liên quan đến phần Tiền lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Một số câu hỏi thường gặp liên quan đến phần Tiền lương:

 

Tại sao khi tôi vào thực hiện trả lương nhưng số tiền còn phải trả của nhân viên thể hiện không đúng