Tại sao trên chứng từ mua hàng nhập khẩu không chọn được loại tiền là ngoại tệ

Navigation:  8. Câu hỏi thường gặp > Một số câu hỏi liên quan đến phần Mua hàng >

Tại sao trên chứng từ mua hàng nhập khẩu không chọn được loại tiền là ngoại tệ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Câu hỏi: Tại sao trên chứng từ mua hàng nhập khẩu không chọn được loại tiền là ngoại tệ

 

Hướng dẫn: Để hạch toán được ngoại tệ  vào hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung Tích vào Hạch toán đa tiền tệ

 

HDSD_MotsocauhoithuonghapphanMUAHANG_TaisaotrenCTMHNKkhongchonduocloaitienlaNgoaite