Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Sử dụng Team Viewer, nhân viên của MISA có thể dễ dàng nhìn thấy và trực tiếp thao tác trên máy tính của anh/chị (khi được cho phép) nhằm hỗ trợ nhanh chóng các vướng mắc, khó khăn mà anh/chị gặp phải khi sử dụng phần mềm.

Các bước để MISA có thể hỗ trợ qua Team Viewer:

  1. Cài đặt Team Viewer
  • Nhấn vào đây để lưu file TeamViewer về máy tính

 

  • Chạy ứng dụng Team Viewer vừa lưu

 

  • Cung cấp ID và Password cho nhân viên MISA

 Xem thêm