Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép khai báo thông tin về từng mã thống kê.

Cách thao tác

  • Tại màn hình danh sách mã thống kê, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ:
  • Khai báo các thông tin về mã thống kê => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.
  • Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Lưu ý:

1. Để sửa lại thông tin mã thống kê đã khai báo, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

2. Đối với các mã thống kê không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó tích chọn thông tin Ngừng theo dõi.

Xem thêm

Tìm nhanh mã thống kêXem thêm