Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép thay đổi lại thông tin của nhóm hàng hoá, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đã được phần mềm thiết lập sẵn. 

Cách thao tác

  • Tại màn hình danh sách biểu thuế tiêu thụ đặc biệt, chọn một nhóm hàng hoá, dịch vụ sau đó chọn chức năng Sửa trên thanh công cụ.
  • Sau khi sửa xong thông tin, nhấn Cất.

Xem thêm

Tìm nhanh nhóm HHDV chịu thuế TTDBXem thêm