Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép thay đổi lại thông tin của biểu thuế tài nguyên đã được phần mềm thiết lập sẵn. 

Cách thao tác

  • Tại màn hình danh sách biểu thuế tài nguyên, chọn thông tin của một biểu thuế sau đó chọn chức năng Sửa trên thanh công cụ.
  • Sau khi sửa xong thông tin, nhấn Cất.

Xem thêm

Tìm nhanh biểu thuế tài nguyênXem thêm