Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép sắp xếp lại thứ tự hiện thị của các loại tiền trên danh sách và chứng từ.

Cách thao tác

  • Tại màn hình danh sách loại tiền, chọn chức năng Sắp xếp trên thanh công cụ.
  • Nhấn chọn loại tiền trên danh sách, sau đó nhấn vào biểu tượng hoặc để thay đổi thứ tự của loại tiền.
  • Sau khi sắp xếp xong, nhấn Đồng ý.


Xem thêm