Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Cho phép khách hàng đặt mua phần mềm hóa đơn điện tử MeInvoice.vn. Trường hợp khi mua hàng, khách hàng chưa có tài khoản MeInvoice.vn thì hệ thống đồng thời đăng ký tài khoản cho khách hàng.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

1. Đặt mua phần mềm hóa đơn điện tử trên phần mềm MISA SME.NET 2017

2. Đặt mua phần mềm hóa đơn điện tử trên website https://meinvoice.vn


Xem thêm