Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R42 > Cho phép khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của ngân hàng VPBank

Cho phép khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của ngân hàng VPBank


1. Mục đích

Từ phiên bản MISA SME.NET 2017 R42, trên phần mềm sẽ tích hợp nghiệp vụ Ngân hàng điện tử với ngân hàng VPBank, giúp doanh nghiệp có thể nhanh chóng thực hiện được các nghiệp vụ Chuyển tiền trực tuyến, Tra cứu số dư, Tự động hạch toán thu, chi tiền gửi, Tự động đối soát Sổ tiền gửi với Sổ phụ ngân hàng ngay trên phần mềm.
Đồng thời, khi đăng nhập vào phần mềm, kế toán sẽ nhìn thấy các thông điệp về các lợi ích của dịch vụ kết nối ngân hàng điện tử, từ đó có thể tìm hiểu thêm và đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử.
2. Chi tiết thay đổi
Trước phiên bản R42: Chương trình chỉ hỗ trợ đơn vị kết nối và sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của Ngân hàng Maritime Bank.

Từ phiên bản R42: Ngoài ngân hàng Maritime Bank, các đơn vị có thể kết nối và sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của VPBank.
Xem hướng dẫn kết nối và sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của VPBank tại đây
Lưu ý: Trường hợp đơn vị đã đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử từ trước phiên bản R42, nếu có nhu cầu kết nối với VPBank thì có thể kết nối ngay không cần thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử nữa


Xem thêm