Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Điều kiện áp dụng
Áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng của khách hàng như: giày da, may mặc, phim ảnh, băng đĩa nhạc... và đối tượng tập hợp chi phí sẽ là các các đơn hàng cụ thể.

Thông thường mục đích của việc tính giá thành theo đơn hàng là để xác định giá vốn của thương vụ là bao nhiêu, không quan tâm đến đơn giá của từng sản phẩm. Ví dụ: có đơn hàng đặt 30 bộ bàn ghế ăn, tính giá thành xong thì toàn bộ số bàn ghế này sẽ được bàn giao thẳng cho khách hàng mà không nhập kho
Hướng dẫn trên phần mềm
Đối với các doanh nghiệp áp dụng theo TT133, việc tính giá thành theo Đơn hàng được thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Khai báo nguyên vật liệu sản xuất và thành phẩm

Bước 2: Khai báo đơn đặt hàng được sử dụng để tập hợp chi phí khi tính giá thành

Bước 3: Xuất kho nguyên vật liệu sản xuất

Bước 4: Hạch toán các chi phí phát sinh

Bước 5: Xác định kỳ tính giá thành

Bước 6: Phân bổ chi phí chung

Bước 7: Nghiệm thu đơn hàng
 


Xem thêm