Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Sau khi nhập chứng từ phát sinh, kế toán có thể xem các báo cáo phân tích, thống kê theo một trong hai cách sau:
Cách 1: Xem báo cáo trên tab Báo cáo phân tích của từng phân hệ
 • Vào tab Báo cáo phân tích của từng phân hệ, nhấn Chọn báo cáo.
 • Chọn báo cáo cần xem.
 • Thiết lập các tham số thống kê báo cáo, sau đó nhấn Đồng ý.
 • Hệ thống sẽ tự tổng hợp dữ liệu theo thông tin đã thiết lập.
 • Trên báo cáo thống kê, kế toán có thể:
  • Lọc dữ liệu theo các tiêu chí khác nhau

  • Ẩn/hiện cột trên báo cáo
   • Nhấn chuột phải vào dòng tên cột báo cáo.
   • Tích chọn vào cột cần hiển thị hoặc bỏ tích chọn vào cột cần ẩn.
   • Nếu muốn ẩn/hiện các cột không hiển thị khi nhấn chuột phải thì nhấn Sửa mẫu.
   • Tích chọn hoặc bỏ tích chọn tại cột Hiển thị ứng với từng cột dữ liệu trên báo cáo.
  • Thêm cột cho báo cáo động
  • Thêm mẫu báo cáo mới
  • Xuất khẩu báo cáo ra Excel => Chọn chức năng Xuất khẩu trên thanh công cụ.
  • In báo cáo => Chọn chức năng In trên thanh công cụ.
Cách 2: Xem báo cáo trên màn hình danh sách báo cáo
 • Chọn mục Báo cáo trên thanh công cụ.
 • Chọn nhóm báo cáo và báo cáo chi tiết cần xem.
 • Thiết lập tham số báo cáo và nhấn Đồng ý.
 • Hệ thống sẽ tự tổng hợp dữ liệu theo thông tin đã thiết lập.


Xem thêm