Cập nhật dữ liệu lên mobile

1. Nội dung

Cho phép cập nhật dữ liệu lên mobile ngay tức thời sau khi Thêm/Sửa/Xóa…chứng từ trên MISA SME.NET 2020.

2. Hướng dẫn

Lưu ý: Tính năng này chỉ có thể thực hiện được khi có kết nối internet.

1. Vào menu Tiện ích\Cập nhật dữ liệu lên mobile.

2. Chương trình tự động đẩy dữ liệu lên mobile và hiển thị thông báo cập nhật thành công.

Lưu ý: Nếu không thực hiện tính năng này thì dữ liệu trên MISA SME.NET 2020 sẽ được đẩy lên ứng dụng MISA SME Mobile với tần suất 30 phút một lần.

Cập nhật 27/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay