Chi khác bằng tiền mặt

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Định khoản

Nợ TK 121                    Chứng khoán kinh doanh

Nợ TK 244                    Ký quỹ, ký cược dài hạn (TT200)

Nợ TK 1386                 Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược (TT133)

Nợ TK 341                   Vay và nợ thuê tài chính

Nợ TK 336                   Phải trả nội bộ

Nợ TK 641                  Chi phí bán hàng

Nợ TK 642                  Chi phí quản lý doanh nghiệp (TT200)

Nợ TK 6421, 6422     Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp (TT133)

Nợ TK …

Có TK 111                  Tiền mặt (1111, 1112)

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh các nghiệp vụ chi khác bằng tiền mặt, thường phát sinh các hoạt động sau:

  1. Kế toán thanh toán sẽ lập Phiếu chi.
  2. Thủ quỹ sẽ căn cứ vào Phiếu chi để thu tiền, đồng thời ghi sổ quỹ.
  3. Kế toán thanh toán căn cứ vào Phiếu chi có chữ ký của thủ quỹ và người nhận tiền để ghi số kể toán tiền mặt.

3. Các bước thực hiện

Nghiệp vụ “Chi khác bằng tiền mặt” được trên phần mềm như sau:

  • Vào phân hệ Quỹ\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm\Chi tiền.
  • Chọn lý do chi là Khác.

  • Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Cất.
  • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu chi cần in.

Lưu ý: Trường hợp Thủ quỹ có tham gia sử dụng phần mềm, sau khi phiếu chi được lập, chương trình sẽ tự động sinh ra phiếu chi trên tab Đề nghị thu, chi của Thủ quỹ. Thủ quỹ sẽ thực hiện ghi sổ phiếu chi vào sổ quỹ.

 

Cập nhật 12/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay