Doanh thu nhận trước đầu kỳ

Hướng dẫn khai báo các khoản Doanh thu nhận trước đầu kỳ:

1. Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Doanh thu nhận trước\Doanh thu nhận trước đầu kỳ.

2. Khai báo các Thông tin chung của Doanh thu nhận trước đầu kỳ.

3. Thiết lập phân bổ doanh thu nhận trước đầu kỳ:

  • Nếu phân bổ chi tiết theo đối tượng như đối tượng THCP/công trình/đơn hàng/hợp đồng/đơn vị:

Lưu ý:

      • Chỉ chọn được các Đơn hàng, Hợp đồng có tích chọn Tính giá thành và có tình trạng khác tình trạng: Hoàn thành, Đã hủy bỏ, Đã thanh lý.
      • Tổng tỷ lệ phân bổ phải bằng 100% và bắt buộc phải nhập TK phân bổ doanh thu để làm căn cứ phân bổ và hạch toán doanh thu trong các kỳ.

  • Nếu không phân bổ chi tiết theo đối tượng:

4. Nhấn Cất.

5. Sau khi khai báo xong tất cả các khoản Doanh thu nhận trước đầu kỳ, cần đảm bảo tổng giá trị còn lại của tất cả các khoản Doanh thu nhận trước đầu kỳ phải được phản ánh vào số dư đầu kỳ của tài khoản 3387:

  • Kiểm tra tổng giá trị còn lại của tất cả các khoản Doanh thu nhận trước đầu kỳ: Vào phân hệ Tổng hợp\Doanh thu nhận trước\tab Doanh thu nhận trước và lọc ra các khoản doanh thu nhận trước có Ngày ghi nhận trước ngày bắt đầu sử dụng phần mềm.

Lưu ý: Kiểm tra vào thời điểm chưa thực hiện phân bổ doanh thu nhận trước.

Lưu ý:

Xem toàn bộ luồng Quản lý các khoản Doanh thu nhận trước tại đây.
Cập nhật 26/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay