1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Tiện ích
 5. Tùy chỉnh mẫu chứng từ có sẵn trên phần mềm

Tùy chỉnh mẫu chứng từ có sẵn trên phần mềm

Cho phép thiết lập các cột ẩn/hiện trên giao diện nhập liệu chứng từ,trên màn hình danh sách danh mục hoặc trên các báo cáo phân tích, thống kê số liệu.

Cách thao tác

Thiết lập mẫu trên giao diện nhập liệu của chứng từ

Trên giao diện nhập liệu của chứng từ, để thiết lập ẩn/ hiển các cột thông tin, thay đổi độ rộng cột,… có thể thêm mẫu hoặc chỉnh sửa mẫu có sẵn.

 • Trên giao diện nhập liệu của các chứng từ (phiếu thu, phiếu chi, chứng từ mua hàng, chứng từ bán hàng…), chọn chức năng Mẫu\Quản lý mẫu trên thanh công cụ. Nhấn Thêm

 • Tích chọn tại cột Hiển thị để thiết lập chế độ ẩn/hiện các cột trên tab chi tiết của chứng từ.

 • Ngoài ra, có thể thiết lập các thông tin khác trên các tab chi tiết của chứng từ kế toán như sau:
  • Tên mẫu: cho phép đặt tên mẫu chứng từ để lưu trên màn hình danh sách Quản lý mẫu.
  • Tên cột trên giao diện: cho phép thay đổi lại tên cột trên các tab chi tiết của chứng từ kế toán theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp.
  • Ghi chú: cho phép nhập tên đầy đủ của cột trong trường hợp tên cột quá dài, bắt buộc viết tắt tên cột => sau khi thiết lập xong, trên các tab chi tiết của chứng từ, khi di chuyển chuột vào tên viết tắt của cột, hệ thống sẽ tự động hiển thị tên đầy đủ
  • Cố định cột: nếu cột nào được tích chọn, thì trên tab chi tiết của chứng từ kế toán cột đó sẽ được cố định ở vị trí đầu danh sách các cột.
  • Độ rộng: cho phép thiết lập độ rộng của các cột trên tab chi tiết của chứng từ.
  • Không cho phép sửa: nếu cột nào được tích chọn, thì trên tab chi tiết của chứng từ kế toán cột đó sẽ không cho phép nhập liệu.
  • Biểu tượng : cho phép thay đổi vị trị các cột trên tab chi tiết của chứng từ kế toán.
 • Nhấn Cất

Lưu ý:

1. Cột Tên cột dữ liệu chính là tên các cột trên giao diện chứng từ được hệ thống tự động lấy ra => không thể thay đổi được.

2. Việc thiết lập mẫu chứng từ kế toán sẽ được lưu riêng theo tài khoản của người thiết lập. Trường hợp muốn chia sẻ mẫu đang thiết lập với người dùng khác, tích chọn vào thông tin Dùng chung cho tất cả người dùng khác.

3. Trường hợp chứng từ kế toán có nhiều tab chi tiết, nếu không muốn hiển thị tab nào trên giao diện chứng từ, kế toán sẽ tích chọn vào thông tin Không hiển thị “…” trên giao diện.

4. Trường hợp muốn thiết lập một mẫu có giao diện giống như mẫu mang đi của hệ thống, nhấn chọn chức năng Lấy mẫu ngầm định.

5. Ngoài các trường thông tin do hệ thống mặc định mang đi, có thể thiết lập thêm một số trường thông tin phục vụ cho nhu cầu quản lý của doanh nghiệp trên tab Thông tin bổ sung.

6. Để sửa lại mẫu đã thiết lập có thể thực hiện theo một trong hai cách sau:

   • Chọn từ chức năng Sửa trên thanh công cụ của màn hình danh sách Quản lý mẫu:

   • Hoặc nhấn chuột phải tại phần tên cột trên các tab chi tiết. Chọn Sửa mẫu

7. Để chọn được mẫu đã thiết lập, thực hiện theo một trong hai cách sau:

   • Chọn mẫu từ danh sách Quản lý mẫu:

   • Hoặc chọn từ chức năng Mẫu trên thanh công cụ của chứng từ:

Thiết lập mẫu trên giao diện danh sách các danh mục và chứng từ

 • Tại màn hình danh sách danh mục hoặc chứng từ, nhấn chuột phải và chọn chức năng Sửa mẫu:

 • Tại đây, có thể thiết lập mẫu hiển thị trên màn hình danh sách danh mục/chứng từ như sau:
  • Tên cột trên giao diện: cho phép thay đổi lại tên cột trên màn hình danh sách danh mục/chứng từ theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp.
  • Ghi chú: cho phép nhập tên đầy đủ của cột trong trường hợp tên cột quá dài, bắt buộc viết tắt tên cột => sau khi thiết lập xong, trên màn hình danh sách khi kế toán di chuyển chuột vào tên viết tắt của cột, hệ thống sẽ tự động hiển thị tên đầy đủ.
  • Hiển thị: cho phép thiết lập chế độ ẩn/hiện các cột trên màn hình danh sách.
  • Cố định cột: nếu cột nào được tích chọn, thì trên màn hình danh sách cột đó sẽ được cố định ở vị trí đầu danh sách các cột.
  • Độ rộng: cho phép thiết lập độ rộng của các cột trên tab màn hình danh sách.
  • Biểu tượng : cho phép thay đổi vị trị các cột trên màn hình danh sách.
 • Sau khi thiết lập xong mẫu, nhấn Cất => hệ thống sẽ tự động áp dụng theo mẫu vừa thiết lập.

Lưu ý:

1. Cột Tên cột dữ liệu chính là tên các trường thông tin trên giao diện danh mục/chứng từ, được hệ thống tự động lấy ra => không thể thay đổi được.

2. Chức năng Sửa mẫu trên danh sách danh mục, chỉ được áp dụng đối với các danh mục Khách hàng, Nhà cung cấp, Nhân viênVật tư hàng hoá.

3. Việc thiết lập mẫu trên giao diện danh mục/chứng từ được lưu riêng theo tài khoản của người thiết lập mẫu.

4. Sau khi đã thực hiện chức năng Sửa mẫu, nếu muốn lấy lại mẫu mặc định ban đầu do phần mềm cung cấp, chọn chức năng Lấy mẫu ngầm định (trên giao diện Sửa mẫu hoặc chức năng chuột phải trên màn hình danh sách).

5. Có thể thiết lập nhanh việc ẩn/hiện các cột trên màn hình danh sách bằng cách nhấn chuột phải tại phần tên cột trên màn hình danh sách:

 

Cập nhật 10/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay