Đăng ký dữ liệu

1. Nội dung

Cho phép khôi phục lại dữ liệu để làm việc từ tệp dữ liệu gốc của chương trình (có định dạng .smd), tệp dữ liệu gốc này cũng giống như một bản sao lưu, nhưng luôn tự động cập nhật các thay đổi mới nhất mỗi khi có sự thay đổi trên dữ liệu. Chức năng này thường được sử dụng trong các trường hợp như:

  • Máy tính chứa dữ liệu bị lỗi, hỏng đột ngột, phải cài lại Win, và Kế toán không kịp sao lưu dữ liệu.
  • Kế toán thực hiện chức năng gỡ bỏ dữ liệu kế toán để xóa dữ liệu do không còn nhu cầu theo dõi nữa, nhưng sau đó lại muốn phục hồi lại dữ liệu kế toán này.

2. Các bước thực hiện

1. Tại màn hình đăng nhập, nhấn Hủy bỏ

2. Vào menuTệp\Quản lý dữ liệu.

3. Chọn máy chủ chứa dữ liệu kế toán, sau đó nhấnĐồng ý.

Lưu ý: Thông thường tên máy chủ có dạng Computer name\MISASME2019 (VD: PMTAM1\MISASME2019). Nếu không tìm thấy máy chủ này có thể chọn máy chủ có dạng Computer name\MISASME2017. Xem hướng dẫn chọn máy chủ SQL tại mục tại đây.

4. Nhấn Đăng ký.

5. Lựa chọn cách đăng ký:

  • Đăng ký từ tệp: Sử dụng trong trường hợp máy tính bị hỏng phải cài lại Win và Kế toán không kịp sao lưu dữ liệu:
    • Chọn dữ liệu gốc cần đăng ký (có đuôi .smd) bằng cách nhấn vào biểu tượng

Lưu ý: Thư mục lưu dữ liệu gốc (có đuôi .smd) là thư mục được chọn khi Tạo dữ liệu kế toán.

  • Đăng ký dữ liệu có sẵn trên máy chủ SQL: Sử dụng trong trường hợp: Kế toán thực hiện chức năng gỡ bỏ dữ liệu kế toán để xóa dữ liệu do không còn nhu cầu theo dõi nữa, nhưng sau đó lại muốn phục hồi lại dữ liệu kế toán này.
    • Tích chọn vào các dữ liệu cần đăng ký lại

Lưu ý: Chỉ chọn được các dữ liệu đã được gỡ bỏ với chế độ Vẫn giữ trong máy chủ SQL

6. Nhấn Đăng ký. Chương trình hiển thị thông báo đăng ký thành công.

Cập nhật 31/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay