Khai báo định khoản tự động

Cho phép khai báo một cặp định khoản tự động phục vụ cho việc nhập nhanh chứng từ kế toán.

Cách thao tác

  • Tại màn hình danh sách tài khoản kết chuyển, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ.

  • Chọn một trong các loại chứng từ sau: Thu tiền mặt, Chi tiền mặt, Thu tiền gửi, Chi tiền gửi.
  • Khai báo tên định khoản và cặp tài khoản Nợ, Có, sau đó nhấn Cất.

Lưu ý:

1. Để sửa lại thông tin cặp định khoản tự động đã khai báo, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

2. Đối với các cặp định khoản tự động không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó tích chọn thông tin Ngừng theo dõi.

3. Cặp định khoản tự động sau khi được khai báo sẽ được sử dụng trên chứng từ của phân hệ Quỹ, Ngân hàngTổng hợp.

Cập nhật 24/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay