Khai báo khách hàng

1. Nội dung

Quản lý danh sách các khách hàng, phục vụ cho việc lập và hạch toán các chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động bán hàng.

2. Hướng dẫn

1. Vào menu Danh mục\Đối tượng\Khách hàng.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin khách hàng:

 • Tab Thông tin chung: khai báo các thông tin chi tiết về khách hàng.
  • Lựa chọn khách hàng cần khai báo là Tổ chức hoặc Cá nhân.
  • Tích chọn Nhà cung cấp, nếu đối tượng khai báo vừa là khách hàng, vừa là nhà cung cấp. Khi đó, thông tin đối tượng sau khi cất giữ sẽ được chương trình tự động lưu trên cả danh sách khách hàng lẫn danh sách nhà cung cấp.
  • Nhập Mã số thuế của khách hàng sau đó nhấn Lấy thông tin, nếu có mạng internet, chương trình sẽ tự động lấy lên Tên khách hàng Địa chỉ theo dữ liệu của cơ quan thuế (hoặc có thể tự khai báo các thông tin này nếu muốn).
  • Khai báo các thông tin chi tiết khác về khách hàng => Bắt buộc phải khai báo các thông tin có ký hiệu (*).

 • Tab Khác: khai báo thông tin phục vụ cho việc liên hệ khách hàng.

Lưu ý: Trong nhóm Thông tin người nhận hóa đơn kế toán có thiết lập thông tin người nhận hóa đơn và email người nhận để khi gửi hóa đơn sẽ gửi theo thông tin này giúp cho việc gửi hóa đơn được gửi đến đúng người nhận.

4. Nhấn Cất.

Lưu ý:

 • Nhấn Sửa nếu muốn thay đổi lại thông tin khách hàng đã khai báo.
 • Với các khách hàng không có nhu cầu theo dõi nữa, sử dụng chức năng Sửa, sau đó tích chọn Ngừng theo dõi.
Cập nhật 11/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay