Khai báo nhà cung cấp

1. Nội dung

Quản lý danh sách các nhà cung cấp, phục vụ cho việc lập và hạch toán các chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động mua hàng hoá, dịch vụ.

2. Hướng dẫn

1. Vào menu Danh mục\Đối tượng\Nhà cung cấp.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin nhà cung cấp:

 • Tab Thông tin chung: khai báo các thông tin chi tiết về nhà cung cấp.
  • Lựa chọn nhà cung cấp cần khai báo là Tổ chức hoặc Cá nhân.
  • Tích chọn Khách hàng, nếu đối tượng khai báo vừa là nhà cung cấp, vừa là khách hàng. Khi đó, thông tin đối tượng sau khi cất giữ sẽ được chương trình tự động lưu trên cả danh sách nhà cung cấp lẫn danh sách khách hàng.
  • Nhập Mã số thuế của nhà cung cấp sau đó nhấn Lấy thông tin, nếu có mạng internet, chương trình sẽ tự động lấy lên Tên nhà cung cấp Địa chỉ theo dữ liệu của cơ quan thuế (hoặc có thể tự khai báo các thông tin này nếu muốn).
  • Khai báo các thông tin chi tiết khác về nhà cung cấp => Bắt buộc phải khai báo các thông tin có ký hiệu (*).

   • Tab Khác: khai báo thông tin phục vụ cho việc liên hệ nhà cung cấp.

4. Nhấn Cất.

Lưu ý:

 • Nhấn Sửa nếu muốn thay đổi lại thông tin nhà cung cấp đã khai báo.
 • Với các nhà cung cấp không có nhu cầu theo dõi nữa, sử dụng chức năng Sửa, sau đó tích chọn Ngừng theo dõi.
Cập nhật 24/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay