Gộp vật tư hàng hóa

Cho phép gộp thông tin của nhiều VTHH thành một VTHH duy nhất.

Cách thao tác:

  • Chọn VTHH trên danh sách, sau đó nhấn chuột phải chọn chức năng Gộp.

  • Nhấn chức năng Chọn VTHH trên giao diện gộp VTHH.

  • Tích chọn VTHH sẽ được gộp thành, sau đó nhấn Đồng ý.

  • Chọn xong VTHH, nhấn Gộp.
Cập nhật 28/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay