Báo cáo tài chính

Cho phép xem và in các báo cáo tài chính để nộp cho cơ quan nhà nước.

Cách thao tác

  • Chọn mục Báo cáo trên thanh công cụ.
  • Chọn tab Báo cáo, sau đó chọn nhóm Báo cáo tài chính.

  • Nhấn đúp chuột vào báo cáo cần xem, sau đó thiết lập tham số báo cáo.

  • Nhấn Đồng ý để xem báo cáo chi tiết.

Danh sách báo cáo

STT

Tên báo cáo

Ý nghĩa

1

Bảng cân đối tài khoản (Mẫu quản trị)

2

Bảng cân đối tài khoản

3

B01-DN: Bảng cân đối kế toán

4

B02-DN: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

5

Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

6

B03-DN: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp)

7

B09-DN: Thuyết minh báo cáo tài chính

8

B01-DN: Bảng cân đối kế toán tổng hợp

9

B02-DN: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp

10

B03-DN: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp (PP trực tiếp)

11

B09-DN: Thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp

 

Cập nhật 24/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay