Xóa nhật ký truy cập

Cho phép xoá các bản ghi trên danh sách nhật ký truy cập.

Cách thao tác

  • Tại màn hình danh sách nhật ký truy cập, chọn chức năng Xoá trên thanh công cụ:

  • Nhập thời gian các bản ghi sẽ bị xóa, sau đó nhấn Đồng ý => hệ thống sẽ xoá toàn bộ bản ghi nhật ký truy cập phát sinh trước ngày đã chọn.

Lưu ý: Trường hợp muốn lưu lại các bản ghi nhật ký truy cập trước khi xoá, tích chọn thông tin Sao lưu => khi đó hệ thống sẽ lưu lại các bản ghi bị xoá dưới định dạng file .xml và có thể xem lại bằng cách sử dụng chức năng Mở tệp nhật ký trên thanh công cụ. Xem cách Mở tệp nhật ký tại đây.

Cập nhật 20/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay