Hướng dẫn đăng ký mở tài khoản ngân hàng VPBank

Lưu ý: Để thực hiện được chức năng này máy tính phải có kết nối Internet.

1. Vào phân hệ Ngân hàng, chọn Kết nối ngân hàng điện tử.

Lưu ý: Trường hợp chưa thiết lập mã số thuế trên Danh mục\Cơ cấu tổ chức thì cần thiết lập bổ sung như sau.

2. Chọn ngân hàng VPBank.

Lưu ý: Trường hợp trong Danh mục\Tài khoản ngân hàng chỉ có mình tài khoản VPBank là tài khoản của Ngân hàng có liên kết với MISA thì sẽ không có bước chọn Ngân hàng kết nối mà chương trình sẽ ngầm định tài khoản kết nối là tài khoản VPBank.

3. Nhấn Đăng ký mở tài khoản và khai báo các thông tin tương ứng. Ngân hàng sẽ liên hệ để hướng dẫn thủ tục mở tài khoản cho quý khách.

Cập nhật 05/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay