Quản lý hàng hóa theo từng loại tour

Việc quản lý hàng hoá theo nhiều loại tour (trong nước, nước ngoài, tự chọn, cố định,…) được thực hiện thông qua các nội dung sau:

1. Khai báo danh mục nhóm vật tư, hàng hóa theo từng loại tour

1. Vào Danh mục\Vật tư, hàng hoá\Nhóm vật tư hàng hoá.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin về nhóm vật tư, hàng hoá.

4. Nhấn Cất.
Lưu ý: Cần quản lý vật tư hàng hoá theo bao nhiêu tiêu chí thì thiết lập bấy nhiêu nhóm.

2. Khai báo vật tư hàng hoá thuộc nhóm vật tư hàng hoá

1. Vào Danh mục\Vật tư, hàng hoá\Vật tư hàng hoá.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin về vật tư, hàng hoá. => Chọn thông tin nhóm vật tư hàng hoá (chương trình chỉ hỗ trợ một vật tư hàng hóa thuộc một nhóm vật tư hàng hóa).

4. Nhấn Cất.

3. Nhập, xuất vật tư hàng hoá

Việc nhập, xuất vật tư hàng hoá được thực hiện trên phân hệ Mua hàng, Bán hàng, Kho.

  • Lập chứng từ nhập kho hàng hoá

  • Lập chứng từ xuất kho hàng hoá

4. Xem các báo cáo kho theo từng loại tour

1. Vào phân hệ Kho\tab Báo cáo phân tích, nhấn Chọn báo cáo (hoặc chọn Báo cáo\tab Báo cáo\nhóm báo cáo Kho).

2. Chọn báo cáo cần xem. => Ví dụ: Sổ chi tiết vật tư hàng hoá.

3. Thiết lập tham số báo cáo. => Tại mục Nhóm VTHH, chọn nhóm vật tư hàng hoá cần thống kê.

4. Nhấn Đồng ý.

 

Cập nhật 01/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay