1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Thủ kho
  6. Công việc hàng ngày, tháng/quý, năm của nghiệp vụ Thủ kho

Công việc hàng ngày, tháng/quý, năm của nghiệp vụ Thủ kho

CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY

1. Ghi phiếu nhập/xuất kho vào Sổ kho


CÔNG VIỆC THỰC HIỆN VÀO CUỐI THÁNG/QUÝ

1. Lập báo cáo quản trị

 

CÔNG VIỆC HÀNG NĂM

1. Kiểm kê kho
2. Xem biên bản kiểm kê

 

Cập nhật 25/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay