1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Thủ quỹ
  6. Công việc hàng ngày, tháng/quý, năm của nghiệp vụ Thủ quỹ

Công việc hàng ngày, tháng/quý, năm của nghiệp vụ Thủ quỹ

CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY

1. Ghi phiếu thu/chi vào sổ quỹ tiền mặt


CÔNG VIỆC THỰC HIỆN VÀO CUỐI THÁNG/QUÝ

1. Lập Sổ quỹ tiền mặt

 

CÔNG VIỆC HÀNG NĂM

1. Kiểm kê quỹ
2. Xem biên bản kiểm kê

 

Cập nhật 25/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay