1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Tiền lương
  6. Công việc hàng ngày, tháng/quý, năm của nghiệp vụ Tiền lương

Công việc hàng ngày, tháng/quý, năm của nghiệp vụ Tiền lương

CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY

1. Lập bảng chấm công


CÔNG VIỆC THỰC HIỆN VÀO CUỐI THÁNG/QUÝ

1. Lập bảng tính lương
2. Hạch toán chi phí lương
3. Trả lương cho nhân viên
4. Nộp bảo hiểm cho nhân viên
5. Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách
6. Lập báo cáo quản trị

CÔNG VIỆC HÀNG NĂM

1. Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách 

Cập nhật 19/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay