Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt

Xem phim hướng dẫn

 

1. Định khoản

Nợ TK 111                  Tiền mặt (1111, 1112)

Có TK 112               Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

2. Mô tả nghiệp vụ
Khi công ty có nhu cầu rút tiền gửi ở ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt, sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 1. Kế toán thanh toán ngân hàng lập séc rút tiền mặt
 2. Sau khi có đủ chữ ký của Giám đốc và kế toán trưởng, kế toán thanh toán ngân hàng sẽ mang séc đi rút tiền mặt tại ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt của công ty.
 3. Kế toán thanh toán tiền mặt sẽ lập Phiếu thu.
 4. Thủ quỹ sẽ căn cứ vào Phiếu thu để thu tiền, đồng thời ghi sổ quỹ.
 5. Kế toán thanh toán tiền mặt căn cứ vào Phiếu thu có chữ ký của thủ quỹ và người nộp tiền để ghi số kể toán tiền mặt.
3. Các bước thực hiện
Nghiệp vụ “Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt” thực hiện trên phần mềm như sau: 

 • Vào phân hệ Quỹ\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm\Thu tiền.
 • Chọn lý do nộp là Rút tiền gửi về nhập quỹ.

 • Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Cất.
 • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu thu cần in.

Lưu ý:

 • Trường hợp Thủ quỹ có tham gia sử dụng phần mềm, sau khi phiếu thu rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt được lập, chương trình sẽ tự động sinh ra phiếu thu
  trên tab Đề nghị thu, chi của Thủ quỹ. Thủ quỹ sẽ thực hiện ghi sổ phiếu thu vào sổ quỹ.
 • Nghiệp vụ trên có thể thực hiện trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng. Tuy nhiên, kế toán nên thực hiện trên phân hệ để phục vụ cho việc lấy chứng từ lên sổ quỹ của Thủ quỹ.

 

1. Định khoản

Nợ TK 111                  Tiền mặt (1111, 1112)

Có TK 112               Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi công ty có nhu cầu rút tiền gửi ở ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt, sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 1. Kế toán thanh toán ngân hàng lập séc rút tiền mặt
 2. Sau khi có đủ chữ ký của Giám đốc và kế toán trưởng, kế toán thanh toán ngân hàng sẽ mang séc đi rút tiền mặt tại ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt của công ty.
 3. Kế toán thanh toán tiền mặt sẽ lập Phiếu thu.
 4. Thủ quỹ sẽ căn cứ vào Phiếu thu để thu tiền, đồng thời ghi sổ quỹ.
 5. Kế toán thanh toán tiền mặt căn cứ vào Phiếu thu có chữ ký của thủ quỹ và người nộp tiền để ghi số kể toán tiền mặt.
3. Các bước thực hiện

Nghiệp vụ “Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt” thực hiện trên phần mềm như sau: 

 • Vào phân hệ Quỹ\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm\Thu tiền.
 • Chọn lý do nộp là Rút tiền gửi về nhập quỹ.

 • Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Cất.
 • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu thu cần in.

Lưu ý:

 • Trường hợp Thủ quỹ có tham gia sử dụng phần mềm, sau khi phiếu thu rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt được lập, chương trình sẽ tự động sinh ra phiếu thu
  trên tab Đề nghị thu, chi của Thủ quỹ. Thủ quỹ sẽ thực hiện ghi sổ phiếu thu vào sổ quỹ.
 • Nghiệp vụ trên có thể thực hiện trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng. Tuy nhiên, kế toán nên thực hiện trên phân hệ để phục vụ cho việc lấy chứng từ lên sổ quỹ của Thủ quỹ.
Cập nhật 28/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay