1. Trang chủ
 2. 6. Khác
 3. 1. Tính năng mới

1. Tính năng mới

R12

 1. Kế toán muốn đồng bộ được các chứng từ từ nhanh.vn sang MISA SME.NET để hạch toán kế toán mà không mất công nhập liệu lại
 2. Cập nhật thuế suất của tài nguyên V30302 theo HTKK 4.4.3
 3. Kế toán muốn không đánh số thứ tự cho dòng diễn giải của hóa đơn để đảm bảo tính thẩm mỹ cho hóa đơn và tránh gây khó hiểu cho Khách hàng
 4. Tích hợp luồng mua eSign USB Token
 5. Cập nhật lại cách tính ngày hết hạn khi chuyển gói
 6. Đổi tên tính năng phản hồi thành góp ý để hạn chế Khách hàng hiểu nhầm đó là tính năng phản ánh lỗi
 7. Cảnh báo, hạn chế việc sai thông tin tên, địa chỉ trên hóa đơn
 8. Bổ sung và thay đổi cách sắp xếp các câu hỏi thường gặp trên phần mềm.

R11

 1. Kế toán muốn cập nhật lại thông tin địa bàn hành chính cấp huyện, cấp xã theo HTKK 4.4.1      
 2. Cập nhật tên cơ quan thuế theo HTKK 4.4.1 để hỗ trợ kê khai nộp tờ khai, thông báo, báo cáo thuế kịp thời
 3. Kế toán mong muốn bổ sung chức năng nhập khẩu từ excel loại chứng từ nhập kho hàng nhận gia công để nhập liệu nhanh chóng
 4. Kế toán muốn cập nhật lại mức giảm trừ gia cảnh theo quy định mới để không phải tính toán và theo dõi ngoài phần mềm
 5. Kế toán muốn đổi tên Mức lương tối thiểu trên Nghiệp vụ/Tiền lương/Quy định lương thành Mức lương cơ sở để không bị hiểu nhầm thành mức lương tối thiểu vùng
 6. Kế toán muốn với những Khách hàng có tích chọn là Nhà cung cấp đã phát sinh mua hàng hoặc Nhà cung cấp tích chọn là Khách hàng đã phát sinh bán hàng thì khi bỏ tích chọn chương trình sẽ đưa ra cảnh báo để giảm thiểu sai sót khi hạch toán
 7. Kế toán muốn lấy được thông tin Đơn giá sau thuế và thành tiền sau thuế lên hóa đơn điện tử để phát hành hóa đơn theo đặc thù của lĩnh vực nhà sách và thiết bị trường học
 8. Kế toán mong muốn phần mềm cho bổ sung thêm trường đơn đặt hàng vào mẫu trường trộn của chứng từ mua hàng hóa dịch vụ để phần mềm tự động lấy mã đơn đặt hàng vào mẫu thiết kế.
 9. Kế toán muốn trong mẫu trộn chứng từ mua hàng bổ sung thêm trường Đặc tính (khai báo trong danh mục vật tư hàng hóa) và trường Thuế suất thuế Nhập khẩu để có thể lấy được thông tin thực hiện khai báo hải quan
 10. Kế toán mong muốn trộn mẫu tại các chứng từ bán hàng, hàng bán trả lại, nhập kho, xuất kho phần mềm cho phép hiển thị thông tin trường mã thống kê để phục vụ in chứng từ có đầy đủ thông tin trên chứng từ để theo dõi.
 11. Kế toán muốn khi xóa chứng từ mua hàng đã được dùng để lập PXK xuất hàng cho chi nhánh thì chương trình chỉ rõ PXK đó là PXK nào để không mất công tìm kiếm
 12. Kế toán muốn trên danh sách chứng từ mua hàng thể hiện được tiền thuế GTGT của các chứng từ mua hàng đã nhận hóa đơn nhưng nhận sau khi lập chứng từ mua hàng để phục vụ xem nhanh công nợ theo hóa đơn và kiểm tra thông tin hóa đơn
 13. Kế toán bán hàng muốn in được sổ chi tiết bán hàng thể hiện được số phiếu xuất kho tương ứng với từng hóa đơn để báo cáo nhanh và chính xác cho Giám đốc
 14. Với tài khoản cha có từ 2 tiết khoản trở lên, khi chuyển tiết khoản con thành tài khoản cha, Kế toán muốn chương trình show ra thông báo hướng dẫn để KH dễ dàng thực hiện
 15. Kết nối chữ ký số HSM VNPT vào MISA SME.NET 2020
 16. Kế toán muốn trên đơn mua hàng in ra giao cho NCC phải thể hiện được email, SĐT liên hệ của nhân viên mua hàng để NCC có thể chủ động liên hệ khi cần thiết
 17. Kế toán muốn thể hiện được tên và số điện thoại người liên hệ của KH trên báo cáo Tổng hợp bán hàng theo nhân viên và khách hàng để Giám đốc có thể liên hệ ngay lập tức khi phát hiện những dấu hiệu bất thường
 18. Kế toán mong muốn trên sổ chi tiết mua hàng, phần mềm cho phép hiển thị thông tin MST của NCC để kế toán dễ dàng đối chiếu và kiểm tra thông tin của NCC
 19. Khi xem báo cáo Tổng hợp/Chi tiết công nợ phải thu KH, kế toán muốn hiển thị thông tin người liên hệ (Họ tên, SĐT, Email…) để tiết kiệm thời gian tìm kiếm thông tin liên hệ KH đối chiếu và xác nhận công nợ
 20. Kế toán muốn phát hành hóa đơn điện tử cộng gộp được các dòng hàng cùng mã hàng, cùng số lô, HSD và thể hiện được thông tin số lô, HSD tương ứng lên hóa đơn để đáp ứng được như cầu quản lý của đơn vị
 21. Kế toán muốn có thể lập UNC theo mẫu mới nhất của ngân hàng PG Bank trực tiếp từ phần mềm để không mất thời gian lập ngoài excel
 22. Kế toán muốn khi nhập khẩu CTBH chương trình đưa ra cảnh báo đối với dòng hàng có nhập tỷ lệ CK nhưng quên không nhập TKCK hoặc tự động lấy TKCK đã khai báo trên danh mục VTHH lên CTBH có dòng hàng quên không nhập TKCK trên file NK để hạn chế sai sót
 23. Sửa hướng dẫn cột Mã đối tượng trên tệp excel ngầm định khi nhập khẩu chứng từ Phiếu thu thể hiện được đối tượng ở thông tin chung hay chi tiết chứng từ
 24. Cải tiến luồng mua + cho phép mua kèm MTAX
 25. Bổ sung thêm trường Nhóm VTHH trên Đơn đặt hàng để sửa mẫu

R10

 1. Kế toán muốn ghi nhận phần thanh toán cho Nhà cung cấp bằng tiền vay vào chỉ tiêu số đã trả trên báo cáo chi tiết công nợ phải trả theo mặt hàng để phản ánh đúng bản chất nghiệp vụ
 2. Kế toán muốn ghi nhận phần thanh toán cho Nhà cung cấp bằng tiền vay vào chỉ tiêu số đã trả trên báo cáo chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn để phản ánh đúng bản chất nghiệp vụ
 3. Khi view mẫu chứng từ lên xem trước khi in, nhấn Thư viện mẫu MISA, Tư vấn muốn phần mềm có thể chỉ ra được hiện tại đã có thư viện cho các mẫu chứng từ nào để Khách hàng biết và lựa chọn mẫu in cho phù hợp. 
 4. Với đơn vị có nhiều chi nhánh, mỗi chi nhánh kết nối đến dịch vụ HĐĐT bằng 1 MST riêng, Kế toán muốn có thể hạch toán được các hóa đơn có cùng số hóa đơn, mẫu số, ký hiệu tại tất cả các chi nhánh để không mất thời gian hạch toán bằng tay
 5. Người dùng mong muốn khi vào sửa mẫu chứng từ, sổ sách tại cửa sổ chọn trường phần mềm hiển thị tên trường là tên tiếng việt để dễ dàng sửa mẫu 
 6. Bổ sung trường Ngày hạch toán vào Danh sách trường trên Phiếu nhập kho( mẫu a5) để sửa mẫu theo yêu cầu
 7. Kế toán muốn phần chữ ký trên các báo cáo rộng như SME phiên bản từ 2019 trở về để ký 1 cách thoải mái
 8. Bổ sung thêm trường Mã thống kê lên báo cáo Sổ chi tiết mua hàng để đáp ứng cho các khách hàng có nhu cầu xem theo cả Mã thống kê, Tên thống kê
 9. Kế toán muốn có thể lập lệnh chuyển tiền theo mẫu mới nhất của ngân hàng Shinhan Bank trực tiếp từ phần mềm để không mất thời gian viết bằng tay
 10. Kế toán muốn có thể lập UNC theo mẫu mới nhất của ngân hàng SacomBank trực tiếp từ phần mềm để không mất thời gian lập ngoài excel
 11. Cập nhật mẫu UNC mới của ngân hàng bản Việt (VietCapital Bank)
 12. Kế toán muốn có thể lập lệnh chuyển tiền theo mẫu mới nhất của ngân hàng VID Public Bank trực tiếp từ phần mềm để không mất thời gian lập ngoài excel
 13. Kế toán muốn có thể lập UNC theo mẫu mới nhất của ngân hàng SCB trực tiếp từ phần mềm để không mất thời gian lập ngoài excel
 14. Kế toán muốn in được UNC của Viettinbank và MB theo định dạng 2 liên A5 trên 1 khổ A4 mà không mất phí sửa mẫu để thuận lợi việc in ấn chứng từ
 15. Khách hàng mong muốn với những mã hàng tính chất chỉ là diễn giải khi lập chứng từ bán hàng phần mềm không để tình trạng “chưa xuất” để tránh nhầm lẫn
 16. Kế toán muốn có thể lập UNC theo mẫu của ngân hàng Việt Á trực tiếp từ phần mềm để không mất thời gian viết bằng tay
 17. Kế toán muốn có thể lập UNC theo mẫu mới nhất của ngân hàng GP Bank trực tiếp từ phần mềm để không mất thời gian lập ngoài excel
 18. Cho phép người dùng xác nhận và xem lại thỏa thuận quyền sử dụng khi MISA có thay đổi
 19. Bổ sung thêm một số câu hỏi thường gặp trên phần mềm chi tiết đến từng nghiệp vụ trên phân hệ để Khách hàng có thể dễ dàng tra cứu.
 20. Khảo sát mức độ hài lòng của KH
 21. Bỏ bắt buộc nhập Tên đăng nhập, mật khẩu khi thiết lập email gửi hóa đơn để đáp ứng cho 1 số mail không cần xác thực bằng user, password như Mail exchange
 22. Tích hợp chính thức với các ngân hàng Vietcombank; HDBank; MBBank

R9

 1. Kế toán muốn đồng bộ được các chứng từ từ CUKCUK sang MISA SME.NET để hạch toán kế toán mà không mất công nhập liệu lại
 2. Kế toán muốn nhập khẩu được HĐĐT của nhà cung cấp VN-Invoice để không mất công nhập liệu thủ công vào phần mềm
 3. Kế toán muốn theo dõi được trạng thái nộp tờ khai ngay trên phần mềm SME để không phải mất công lên cổng nộp tờ khai MTAX tra cứu
 4. Kế toán muốn sử dụng eSign để ký điện tử các báo cáo, bảng kê trên SME mà không quan tâm đến có sử dụng meInvoice để phát hành hóa đơn điện tử hay không
 5. Tư vấn muốn khi “Kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách” và xem “BC đối chiếu kho và sổ cái” chương trình chỉ ra các Chứng từ mua hàng nhập khẩu có tiền thuế TTĐB hoặc thuế Nhập khẩu nhưng lại không có tài khoản thuế tương ứng để Khách hàng có thể tự kiểm tra và sửa lại cho chính xác.
 6. Tư vấn muốn tính năng “Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách” có thể chỉ ra được nguyên nhân Báo cáo kho và Bảng cân đối Tài khoản lệch nhau trong trường hợp chứng từ nhập xuất hạch toán Nợ TK kho/Có TK kho để Khách hàng có thể tự kiểm tra và sửa lại cho chính xác.
 7. Kế toán muốn khi sinh chứng từ bán hàng từ tab đề nghị ghi nhận doanh thu, phần tiền thuế GTGT trên hóa đơn phải bằng phần tiền thuế GTGT trên chứng từ bán hàng để không mất công sửa lại.
 8. Kế toán muốn có thể kết nối lại ngân hàng điện tử ngay trên thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn”
 9. Kế toán muốn mỗi khi lấy lại dữ liệu, chương trình đồng bộ lại danh sách tài khoản tra cứu số dư mới nhất từ Ngân hàng để không phải mất công đăng nhập lại mới lấy được thông tin mới nhất.
 10. Kế toán muốn ghi nhận bổ sung khoản phí chuyển tiền vào ủy nhiệm chi sau khi chuyển tiền từ dịch vụ Bankhub thành công 

R8

 1. Cải tiến luồng kết nối công cụ ký điện tử MISA eSign nhằm tăng cường tính bảo mật của hệ thống
 2. Bổ sung cảnh báo yêu cầu khách hàng xác nhận chính xác các thông tin mẫu số, ký hiệu hóa đơn khi lập thông báo phát hành và phát hành hóa đơn lần đầu tiên để giảm thiểu sai sót

R7

 1. Tư vấn muốn thiết lập sơ đồ tổng quát liên quan đến các nghiệp vụ hóa đơn điện tử để các Khách hàng mới sử dụng dễ dàng hình dung ra luồng, quy trình và cách thức thực hiện
 2. Kế toán tài sản muốn khi bỏ ghi chứng từ phân bổ/khấu hao/điều chỉnh/đánh giá lại CCDC/TSCĐ đã phát sinh các chứng từ khác liên quan, chương trình liệt kê ra tất cả những chứng từ có liên quan đó để có thể chủ động xử lý
 3. Kế toán muốn ký điện tử và xuất khẩu được hóa đơn mẫu đã khởi tạo từ bộ mẫu có sẵn trên meInvoice web ra pdf và excel trực tiếp từ SME để không mấy thời gian lên meInvoice web thực hiện
 4. Kế toán muốn bổ sung thêm tính năng sửa mẫu đối với các mẫu được tạo từ MeInvoice Web để sửa mẫu 1 cách dễ dàng, nhanh chóng
 5. Cho phép lựa chọn được có kèm PXK hay không, nếu có thì xuất từ kho nào, Đã thu tiền hay chưa, nếu thu tiền ngay thì thu bằng hình thức nào để không mất thời gian sửa lại khi ghi nhận chứng từ bán hàng từ các hóa đơn GTGT đã xuất từ meinvoice
 6. Kế toán muốn nộp tờ khai, báo cáo thuế với MTAX.VN phiên bản mới nhất trên phần mềm SME
 7. Cho phép khởi tạo nhanh mẫu hóa đơn vé máy bay dưới SME
 8. Cho phép khởi tạo nhanh mẫu hóa đơn đăng kiểm dưới SME
 9. Cho phép khởi tạo nhanh mẫu hóa đơn xăng dầu dưới SME
 10. Cho phép khởi tạo nhanh mẫu hóa đơn Đại lý hàng hải dưới SME
 11. Tối ưu dung lượng bộ cài đặt và Tự động cập nhật của sản phẩm SME2020

R6

 1. Kế toán muốn đồng bộ được các chứng từ từ MShopKeeper sang MISA SME.NET để hạch toán kế toán mà không mất công nhập liệu lại
 2. Kế toán muốn quản lý tài nguyên dịch vụ ngân hàng điện tử (MISA Bankhub) ngay trên phần mềm MISA SME.NET
 3. Kế toán muốn in được UNC theo mẫu song ngữ mới nhất của ngân hàng HD bank để không phải lập bằng tay như hiện tại
 4. Kế toán muốn khi chuyển đến 1 chi nhánh bất kỳ, chương trình có thể tự động kết nối đến tài khoản meInvoice tương ứng để kế toán không mất công kết nối lại
 5. Kế toán muốn có tính năng nộp thuế TNDN cho từng năm, để chỉ tiêu E1 trên tờ khai quyết toán thuế TNDN phân biệt được đâu là tiền thuế nộp năm trước, đâu là tiền thuế nộp cho năm quyết toán
 6. Cho phép mua gói dịch vụ đào tạo Online cho sản phẩm MISA SME.NET
 7. Cải tiến MISA ID: Ưu tiên xác thực qua Email thay vì SĐT như trước đây
 8. Kế toán muốn gửi yêu cầu sử dụng dịch vụ chi lương của ngân hàng (khác ngân hàng VietinBank) cho MISA.
 9. Cải tiến để cảnh báo khi đăng ký license có logo trắng hoặc cập nhật logo trắng
 10. Kế toán muốn khi sử dụng nghiệp vụ không có trong GPSD thì chương trình cảnh báo ngắn gọn và dễ hiểu hơn

R5

 1. Cho phép các Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của VietinBank lập lệnh thanh toán lương trực tuyến
 2. Cho phép tạo được mẫu Phiếu nhập kho phân loại và tính tổng số lượng các VTHH nhập kho theo từng nhóm, giúp thủ kho nhập kho 1 cách nhanh chóng, thuận tiện và chính xác
 3. Cải tiến nội dung thông báo khi doanh nghiệp sử dụng phiên bản cao hơn phiên bản cho phép cập nhật theo GPSD để khách hàng dễ dàng tự thực hiện được theo hướng dẫn
 4. Cho phép doanh nghiệp đang sử dụng phần mềm để phát hành HĐĐT nhập khẩu hàng loạt thông tin các hóa đơn từ excel vào phần mềm để phát hành mà không mất công lập thủ công từng hóa đơn
 5. Cho phép tạo nhanh mẫu hóa đơn từ các mẫu có sẵn bao gồm: Mẫu cơ bản, mẫu công nghiệp chế biến, chế tạo, mẫu kinh doanh xe
 6. Tự động mặc định sẵn các thông tin doanh nghiệp theo kho thông tin của Tổng cục thuế khi tạo mới dữ liệu để tiết kiệm thao tác nhập liệu cho kế toán

R4

 1. Cho phép Lập đơn đặt hàng từ hợp đồng bán
 2. Kế toán muốn cập nhật lại chính xác thông tin các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên danh mục Khách hàng/NCC theo HTKK 4.2.8
 3. Cho phép kết nối chính thức với ngân hàng điện tử Nam Á Bank
 4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: cho phép xem được các chỉ tiêu trên báo cáo có số tiền bao nhiêu theo từng cặp định khoản trên thiết lập BCTC
 5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo PP trực tiếp: cho phép xem được các chỉ tiêu trên báo cáo có số tiền bao nhiêu theo từng cặp định khoản trên thiết lập BCTC
 6. Cho phép cập nhật số dư từ dữ liệu năm trước cho số dư tồn kho vật tư, hàng hóa
 7. Cập nhật tên cơ quan thuế đáp ứng việc hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc 45 Cục Thuế để hỗ trợ kê khai nộp tờ khai, thông báo, báo cáo thuế kịp thời theo công văn 735/TCT-CNTT ngày 19/02/2020
 8. TTTV mong muốn khi kết nối esign sửa lại câu Nhập mã xác thực thành Nhập mã pin để tránh KH hiểu nhầm
 9. Cải tiến MISA ID: Tích hợp MISA ID vào luồng mua
 10. Cải tiến MISA ID: trên tạo mới dữ liệu, quản lý người dùng và đăng ký GPSD
 11. Cho phép mở nhanh được trang tư vấn số Chatbot trên giao diện Kênh tư vấn hỗ trợ MISA
 12. Ẩn thông tin phiên bản trên giao diện Sửa và thêm mới GPSD để tránh KH hiểu nhầm
 13. Thông báo cho khách hàng khi sắp hết hoặc đã hết thời hạn sử dụng Dịch vụ kết nối ngân hàng điện tử để khách hàng chủ động gia hạn
 14. Bổ sung thêm trường trộn trên thiết lập nội dung email gửi hóa đơn: Trường mở rộng thông tin chung, Loại tiền trên hóa đơn
 15. Trên tờ khai thuế GTGT bổ sung thêm thông báo khi có chênh lệch giữa thông tin hóa đơn trên bảng kê mua vào với chứng từ gốc trên phần mềm

R3

 1. Bổ sung chức năng tự động lấy lại số dư từ cuối năm trước sang đầu năm sau để đáp ứng trường hợp dữ liệu đã tách năm và có chỉnh sửa lại số liệu năm trước
 2. Cho phép phát hành hóa đơn điện tử trên chứng từ Bán hàng xuất khẩu để đáp ứng các đơn vị bán hàng xuất khẩu tại chỗ
 3. Cập nhật mẫu ủy nhiệm chi ngân hàng Seabank
 4. Cập nhật mẫu Ủy nhiệm chi mới nhất của ngân hàng Nam Á
 5. Kế toán muốn in được Ủy nhiệm chi theo mẫu mới của Ngân hàng MB
 6. Thay đổi vị trí chức năng Nhắc việc trên chứng từ bán hàng, mua hàng để tăng tính tiện dụng cho khách hàng khi không có nhu cầu sử dụng tính năng này
 7. Bổ sung thêm mục Chênh lệch số dư ban đầu TK nguyên giá, hao mòn lũy kế với số tiền theo dõi trên Danh sách TCSĐ trên báo cáo Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách
 8. Kế toán muốn khi thêm mới 1 mã KH, nếu MST hoặc tên của KH đó trùng với 1 mã KH đã có trong danh mục thì chương trình cảnh báo để kế toán kiểm tra lại
 9. Báo cáo Đối chiếu kho và sổ cái không hiển thị nguyên nhân chênh lệch khi ngày hạch toán của chứng từ mua hàng khác với chứng từ chi phí phân bổ và thuộc kỳ chứa ngày hạch toán của cả hai
 10. Kế toán muốn hóa đơn điện tử phát hành từ chứng từ bán hàng kèm hóa đơn lấy lên được thông tin số đơn hàng có sẵn trên chứng từ bán hàng đó để giảm thiểu thời gian thực hiện
 11. Bổ sung thêm cảnh báo khi lập CT chi/thu tiền gửi trên danh sách lịch sử giao dịch từ lần thứ 2 trở đi
 12. Khi xem Bảng cân đối kế toán trên danh sách báo cáo cho phép đối chiếu nhanh về báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu/phải trả, Sổ chi tiết các tài khoản trên một số chỉ tiêu
 13. Cho phép dự báo được khoản thu, chi khi có phát sinh hợp đồng bán, hợp đồng mua trên báo cáo dự báo dòng tiền

R2

 1. Bổ sung thêm mẫu Hóa đơn giá trị gia tăng (Mã quy cách) chi tiết theo Số khung, Số máy để đáp ứng cho các đơn vị kinh doanh xe
 2. Bổ sung báo cáo Chi tiết công nợ phải thu, Chi tiết công nợ phải trả theo tuổi nợ
 3. Trên báo cáo đối chiếu bảng kê thuế và sổ cái bổ sung thêm cột kỳ đã kê khai của hóa đơn để nhanh chóng kiểm tra, chỉnh sửa số liệu khi bị nhầm kỳ
 4. Bổ sung thêm mục trên Kiểm tra sổ sách, báo cáo để chỉ ra các đơn hàng trong kỳ có PS với các TK tập hợp tính giá thành nhưng đơn hàng chưa tích vào tính giá thành
 5. Cải tiến khởi tạo mẫu hóa đơn điện tử: cho phép thêm được logo chìm ở giữa hóa đơn, hiển thị mã QR code trên hóa đơn và xuất khẩu được ra word dạng ảnh
 6. Cập nhật tên của chi cục thuế và thông tin vị trí địa lý trên danh mục KH/NCC theo thay đổi địa bàn hành chính của HTKK 4.2.5, 4.2.6 và 4.2.7

R1

 1. Cho phép lập biên bản thỏa thuận xóa hóa đơn giữa người bán và người mua
 2. Cho phép NSD kết nối với dịch vụ ký điện tử MISA eSign để ký số khi phát hành hóa đơn điện tử, nộp báo cáo thuế qua Mtax, nộp báo cáo thuế qua mạng
 3. Cải tiến cách thức đăng nhập bằng tài khoản MISAID để giảm thời gian khai báo cho Khách hàng
 4. In chứng từ kế toán trên chứng từ hàng bán trả lại, giảm giá,… thông tin địa chỉ lấy theo địa chỉ trên danh mục
 5. Bổ sung báo cáo dự báo dòng tiền giúp giám đốc, kế toán trưởng dự báo dòng tiền thu, dòng tiền chi và tiền tồn tính đến một thời điểm trong tương lai gần
 6. Tự động cảnh báo cho kế toán biết tình trạng hoạt động của doanh nghiệp với hóa đơn đầu vào và hóa đơn đầu ra
 7. Bổ sung trang văn bản pháp luật có thể liên tục cập nhật khi có thay đổi về chính sách, quy định
 8. Bổ sung báo cáo dòng tiền giúp kế toán theo dõi được tình hình thu, chi trong kỳ chi tiết theo các khoản thu, chi theo nhu cầu quản trị của từng doanh nghiệp
 9. Cho phép nhập khẩu được hóa đơn điện tử của các nhà cung cấp lớn như: BKAV, VNPT, Vietel, Easyinvoices, Thái sơn phát hành nhằm giúp kế toán rút ngắn công tác nhập liệu
 10. Cho phép phát hành hóa đơn điện tử bằng đồng tiền VNĐ từ chứng từ hạch toán theo đồng tiền ngoại tệ để xuất hóa đơn cho các công ty nước ngoài thanh toán bằng ngoại tệ
Cập nhật 03/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay