Giới thiệu

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Trợ giúp >

Giới thiệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cung cấp cho NSD thông tin về phiên bản ứng dụng, bản quyền, website, email, điện thoại

Cách thao tác

Vào chương trình MISA SME.NET 2015, nhấn chọn menu Trợ giúp và chọn Giới thiệu, xuất hiện giao diện hộp thoại Giới thiệu:

Menuhelp_Gioithieu_manhinhgiaodien

Xem thông tin liên hệ

Nhấn nút Menuhelp_Gioithieu_iconThongtinlienhe xuất hiện màn hình thông tin liên hệ với Công ty Cổ phần MISA

HDSD_MenuTrogiup_Gioithieu_TTlienhe

Nhấn nút Đóng

Xem Thỏa thuận quyền sử dụng

Nhấn chọn biểu tượng Menuhelp_Gioithieu_iconThoathuanquyensudung trên thanh công cụ, xuất hiện màn hình

HDSD_MENUTROGIUP_Gioithieu_thoathuan

Nhấn nút Đóng