Tìm nhanh khoản mục chi phí

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Các tiện ích chung khác >

Tìm nhanh khoản mục chi phí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép tìm nhanh các khoản mục chi phí đã được thiết lập trên danh mục Khoản mục chi phí.

Cách thao tác

Nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_xo_combo trên giao diện khai báo có liên quan đến việc chọn khoản mục chi phí, sau đó nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_tim_kiem (hoặc nhấn phím F3):

Tim_nhanh_nhom_HHDV_chiu_thue_TTDB

Sau khi chọn xong thông tin khoản mục chi phí, nhấn Đồng ý để lấy thông tin vừa chọn ra danh mục/chứng từ đang khai báo.